Дневник

1. Весник што излегува секој ден;

2. во филм: Немонтиран дел на еднодневно снимање, обично создадено за преглед од страна на режисерот.

Албански

Ditar

Англиски

daily