Дисонанца, дисонанција

Конфликт помеѓу нечии идеи, вредности или гледишта со она што допира до него преку комуникација, најчесто од медиумите.

Албански

Disonanca

Англиски

Dissonance