Директен пренос

Процес на непосредно предавање на телевизиски или на радиосигнал од местото на настанот во реално време. Преносот, обично во живо, вообичаено се однесува на фудбалски натпревари, концерти фестивали итн.

Англиски

Live, Live television