Дигитален номад

Човек којшто работи на далечина, преку интернет и информатичко-комуникациска технологија, и има можност да живее во различни делови од светот.

Албански

Nomad digjital

Англиски

Digital nomad