Autorizimi i deklaratave të bashkëbiseduesve

E drejta e bashkëbiseduesit për t’i kontrolluar qëndrimet e tij para publikimit të deklaratës ose intervistës, me çka ai jep miratim. Qëllimi është të mënjanohen gabimet dhe keqkuptimet e mundshme ose të jepet sqarim plotësues lidhur me diçka.

Anglisht

Authorization of the interlocutors' statements