Авторизација на изјавите на соговорниците

Право на соговорникот да ги провери своите ставови пред објавување на изјава или интервју, со што тој дава одобрување. Целта е да се отстранат евентуални грешки и недоразбирања или нешто да се дообјасни.

Англиски

authorization of the interlocutor’s statements