Autorësi e fshehur

Të shkruarit në emër të personalitetit tjetër. Autori i fshehur (ghostwriter) zakonisht shkruan memoare, autobiografi ose zhanre të ngjashme në emër të ndonjë personaliteti të njohur. Ai i cili shkruan zakonisht obligohet për konfidencialitet, por mënyra e tillë e përpunimit nuk është etike në të gjitha kontekstet: nëse bëhet fjalë për punim hulumtues ose punim shkencor, autorësia e fshehur është formë e pandershmërisë akademike ose plagjiaturës.

Anglisht

ghost writing