Audiokrijimtari, krijimtari zanore

Proces i veprimtarisë krijuese në audiosferë, e bazuar tek përdorimi i elementeve zanore.

Anglisht

audio creation