Audiokomunikim, komunikim zanor

Lidhje, mënyrë e komunikimit duke dhënë informacion zanor.

Anglisht

audio communication, soundcommunication