Asonancë

Rimë jo e plotë e dy a me shumë vargjeve, qe kane te njëjta vetëm zanoret e theksuara dhe zanore te tjera te fjalëve fundore. Ndonëse me rralle, asonanca mund te shfaqet edhe ne zanore te përsëritura brenda vargut. Përdoret për te arritur pëlqim tingullor ose tingëllim të këndshëm (p.sh. Mori e mira flokt e gata, shkurtoi pak sa t’doket qafa; Dhe në mes hyve të natës, zu ventin e hanës–Migjeni, etj.)

Anglisht

Assonance