Artikull i redaksisë, editorial

Shkri në gazetë ose  lokacion uebi, i cili e prezanton mendimin e redaktorit, autorit.

Anglisht

editorial