Artikulim

1. Shqiptim i zanoreve dhe bashkëtingëlloreve, formim i tingujve të qarta dhe të ndryshme në të folurit; pozita dhe roli i organeve të aparatit të të folurit gjatë shqiptimit të zanoreve.

2. Shprehja e diçkaje me fjalë: artikulimi i ndjenjave. 3. Lidhja funksionale e pjesëve në tërësi: artikulimi i procesit gjyqësor: krijim i formës së diçkaje: artikulim i hapësirës.

Anglisht

articulation