Arsimi formal

Arsimi që fitohet nëpërmjet institucioneve arsimore me një program akademik (kurrikulë), mësimdhënie të organizuar dhe certifikata përkatëse (certifikata, diploma) pas përfundimit. Mund të bëhet nëpërmjet pranisë personale, fizike të mësimdhënies ose me mësim në distancë. Arsimi formal u nënshtrohet standardeve dhe kritereve të caktuara dhe nxënësit ose studentët avancohen nga një nivel ose shkallë e arsimit në tjetrin.

Anglisht

Formal education