Arkaizëm

Arkaizëm është fjalë e vjetërsuar, që ka humbur gjallërinë e dikurshme dhe, si rrjedhojë ka dalë ose ka nisur të dalë nga leksiku aktiv i gjuhës. Të tilla janë: heshtë (armë e bërë me një dru të gjatë e me majë të hekurt, që përdorej në sulm për të shpuar; shtizë), shishane (një lloj pushke e vjetër me strall, që mbushej nga gryka), mokër (gur mulliri), bej, aga; kut – metër, okë – kilogram, mokër, përderës (lypës)

Maqedonisht

Архаизам

Anglisht

archaism

Për më shumë shih:

Gramatika e Gjuhës Shqipe, Akademia e Shkencave, Tiranë, 2002