Apostrofë

Apostrofa është figure stilistike, me te cilën u drejtohemi ose thërresim sikur t’i kishim pranë njerëz të gjallë ose të vdekur, ose gjëra të afërta e të largëta:

– Lamtumirë, o mori Shkodër !

– Lamtumirë, o ti Cukal !

– Zhduket Buna nën një kodër,

– Zhduket Buna nën një kodër,– zhduket Drini nën një mal.

Maqedonisht

Апострофа

Anglisht

apostrophe