Anketë

Aktivitet dhe proces përmes të  cilit hulumtohet  opinioni publik, konstatimet  e të cilave  më pas publikohen dhe shpërndahen në publik. Anketat realizohen dhe përdoren si metodë e marrjes së informacioneve, mbi të cilat krijohen politikat dhe aktivitetet e institucioneve, partive politike, organizatave dhe faktorëve të tjerë. Publikimi i tyre në media ndikon në mënyrë kthyese ndaj opinionit publik në kuptimin më të gjerë, me atë që i orienton ose i cakton qëndrimet e një pjese  të popullsisë. Në fushatat zgjedhore rezultatet nga anketat konsiderohen tregues kryesor për mënyrën se si votuesit  do të votojnë. Raportimi mediatik për anketat ndikon ndaj elektoratit, veçanërisht nëse konstatimet sugjerojnë pajtim për çështje dhe politika të caktuara, ose identifikojnë qëndrime gjerësisht të pranuara. Prandaj, disa vende e ndalojnë publikimin e rezultateve të  anketave në prag të  zgjedhjeve.

Maqedonisht

Aнкета

Anglisht

questionnaire