Analizë e porosive

Teknikë specifike me të cilën hulumtohet ideja për autorësinë, formatin, publikun, përmbajtjen dhe qëllimin e  porosisë mediatike. Kjo teknikë mundëson më hollësisht dhe më thellësisht të shihet përmbajtja mediatike dhe efektet e saj. Analiza e porosive mediatike është një prej pjesëve më të rëndësishme të edukimit mediatik.

Anglisht

analysis of messages