Analiza kultivuese e tekstit mediatik

Analiza e përmbajtjes së mediave dhe teksteve mediatike të bazuara në studimin e kontekstit sociokulturor dhe hulumtimin e masmediave. Sipas teorisë së kultivimit të mediave, publiku zgjedh tekste mediatike duke u bazuar tek aspekti i qëndrimeve të tyre.