Analiza ideologjike e mediave dhe tekstit mediatik

Analiza e aspekteve ideologjike të sferës mediatike. Baza teorike këtu është teoria ideologjike e mediave. Supozohet se mediat janë të aftë që të ndikojnë qëllimisht ndaj opinionit publik, përfshirë edhe në interes të klasës së caktuar sociale, racës ose kombit.