Analiza identifikuese e tekstit mediatik

Njohja/identifikimi i porosive të fshehura në tekstet mediatike.