Agregator

Faqe interneti që  grumbullon lajme të publikuara në faqe të tjera të internetit.

Maqedonisht

Агрегатор

Anglisht

aggregator