Агрегатор

Веб-страница што собира вести објавени на други веб-страници.

Албански

Agregator

Англиски

aggregator