Agjenci

1. Institucion i cili merret me grumbullimin dhe përhapjen e lajmeve.

2. Firmë ndërmjetësuese e cila kryen shërbime të caktuara për firma, institucione ose persona të tjerë privatë.

Maqedonisht

Агенција

Anglisht

agency