Agitprop

Kompozitë ruse e fjalëve agjitacion+propagandë (агитация + пропаганда): strategji politike e cila i përdor njëkohësisht mjetet e propagandës dhe agjitacionit, me qëllim të ndikimit  ndaj opinionit mendimit publik dhe ta mobilizojë publikun për tema të caktuara. Agjitacioni përdor parulla politike dhe gjysmë të vërteta që të shfrytëzohet disponimi i publikut dhe me atë të formohet  opinioni publik dhe të mobilizohet mbështetja publike. Propaganda, nga ana tjetër, është përdorim i argumenteve historike dhe shkencore për indoktrinimin e  pjesëve të publikut.

Maqedonisht

Агитпроп

Anglisht

agitprop