Aforizëm

Thënie a fjali e shkurtër që shpreh një të vërtetë apo mendim të përgjithësuar; ka formë të thjeshtë dhe përmban porosi të mençur për tema aktuale të shoqërisë, politikës, filozofisë, etikës. Koncizja është joreale, nxit të menduarit për seriozitetin dhe ndërlikimin e përmbajtjes. Shembuj: Nevoja është nëna e shpikjes; Nxitimi e prish punën; Fundjavë – të gjithë e ëndërrojnë, shumica e kalojnë në gjumë; Gur, gur – bëhet mur. Në historinë e mediave maqedonase mbetet i paharruar radioemisioni Hihiriku (1976-2017),  në të  cilin vend kryesor zinin aforizmat satirike të autorit Ivan Karadak.

Maqedonisht

Афоризам

Anglisht

aphorism