Стриминг-платформи/Платформи за стриминг

Oнлајн-извор преку којшто може да се гледаат содржини без да се симнат на уредот (телевизор, телефон или компјутер).

Албански

Platforma e transmetimit

Англиски

streaming platforms