Стилистика

Дел од применетата лингвистика што се занимава со проучување на употребата на стилски фигури и синтаксички обрасци со кои се постигнува определен индивидуален или литературен стил на изразување.

Албански

Stilistikë

Англиски

stylistics