Споделувања

1. Дистрибуирање на интернет.

2. Објавување содржина од платформа за социјални медиуми преземена од друг автор ‒ корисник.

Албански

Shpërndarje

Англиски

shares