Rrjete sociale

Faqe interneti dhe aplikacione që mundësojnë lidhje të përdoruesve dhe organizatave  për komunikim dhe shpërndarje të informacioneve (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok etj.). Këto faqe, gjithashtu, u mundësojnë kompanive që përmes reklamave të arrijnë te publiku  i synuar.

Anglisht

social networks/ social networking