Rrjet gjithë botëror

Sistem informatash i disponueshëm në Internet, i cili mundëson qasjen e përdoruesve në një spektër më të gjerë dokumentesh dhe ueb resursesh. Këto ueb lokacione përmbajnë faqe tekstuale, fotografi digjitale, audio dhe video. Dokumentet në këtë rrjet janë të lidhura përmes lidhjeve hipermediatike ose hipertekstit, i cili me futjen e ndonjë të dhëne të caktuar i sistematizon të gjitha dokumentet lidhur me të dhënën e futur.

Anglisht

World Wide Web