Rituit/rituite

Porosi e ripublikuar ose e ridërguar në Tuiter (porosi e publikuar nga përdorues tjetër).

Anglisht

retweets