Блог

Веб-локација со редовно ажурирана листа на коментари и линкови до информации на интернет. Блогот често служи како јавно достапен дневник на поединец или заедница поединци и има тенденција да го одразува специфичниот карактер и личноста на корисниците на страницата. Блоговите се поставуваат со лесни алатки за пишување.

Албански

Blog

Англиски

blog /weblog