Audiogjuhë

Kompleks mjetesh dhe mënyrash për shprehje dhe komunikim audio.

Maqedonisht

Аудиојазик

Anglisht

audio language