Angazhim

1. Obligim, detyrë pune.

2. Punë me kohë të caktuar.

Maqedonisht

Ангажман

Anglisht

engagement