Agjendë e fshehur

Kur pas kësaj që flitet qëndron ndonjë qëllim tjetër.

Anglisht

Hidden agenda