Разузнавање со податоци кои потекнуваат од отворени извори

Вид разузнавање што своите информации ги добива од извори коишто се целосно достапни (отворени) за јавноста, односно употреба на јавни податоци за разузнавачки цели. Добиените наоди имаат специфична разузнавачка цел и оттука се наменети за избрана публика.

Англиски

OSINT – open source intelligence