Рејтинг

1. Вредност врз основа на постигнат успех; системски поставена позиција како резултат на јавно мислење преку оценување на личност, организација, здружение, дејност и сл.

2. Проценет дел на радио- или телевизиска публика за одредена програма, пренос, содржина и др. Се користи со цел да им помогне на медиумите и на креаторите на медиумски содржини за да ја одредат популарноста на одредена програма и да им овозможат на спонзорите да утврдат колку луѓе можат да бидат вклучени во следењето на нивните рекламни пораки.

Албански

Rejting

Англиски

rating