Caktime kohore të përmbajtjeve në TV dhe radio

Radhitja e publikimit të programit të televizionit dhe të radios në kuadër të skemës programore të ndonjë medie elektronike. Ndërkaq theksohet koha kur do të transmetohet ndonjë përmbajtje.

Anglisht

Timings of TV and radio content