Бумеранг-ефект

Која било реакција на публиката по медиумски текст која е спротивна од посакуваната.

Албански

Efekti bumerang

Англиски

boomerang response