Блокбастер

Филм или книга што добива широка популарност и постигнува огромна продажба.

Албански

Bllokbaster

Англиски

blockbuster