Блогер

Автор кој пишува или одржува блог.

Албански

Bloger

Англиски

blogger