Широкопојасен

1. Брзо поврзување за пренос на голема количина податоци. Се употребува кај кабелска телевизија, интернет, компјутерска мрежа. Терминот широкопојасен интернет најчесто се однесува на брз пристап до интернет којшто е секогаш вклучен и побрз од традиционалниот пристап.

2. Комуникација преку систем којшто поддржува широк опсег на фреквенции, при што идентичните пораки можат да се пренесат истовремено.

Албански

Brez i gjerë

Англиски

broadband