Реторско прашање

Прашање кое се поставува за постигнување поголем ефект или за да се потенцира нешто на кое не се очекува одговор.

Албански

Pyetje retorike

Англиски

rhetorical question