Реторско прашање

Прашање кое се поставува за постигнување поголем ефект или за да се потенцира нешто на кое не се очекува одговор.

Албански

Pyetje retorike

Англиски

rhetorical question

Skip to content