Реприза

Повторно прикажување на телевизиска или на радиоемисија.

Албански

Reprizë

Англиски

Rerun