Рецензија

Критичка оценка на филм, телевизиска серија, книга или друг медиумски производ во печатен, електронски или дигитален медиум.

Албански

Recension

Англиски

review