Црна пропаганда

Пропагандата може да биде директна или да работи со затскривање на пораките. Гарет С. Џовет и Викторија О’Донел (Garth S. Jowett,Victoria O’Donnell Propaganda and Persuasion, Sage, 1999) наведуваат три форми на пропаганда: бела, црна и сива. Црната пропаганда доаѓа од лажен извор и шири лаги, измислици и измами. Црната пропаганда е „големата лага“ којашто ги опфаќа сите форми на креативно мамење. Дезинформациите се пример на црна пропаганда. в. пропаганда; сп. бела пропаганда; сп. сива пропаганда.

Албански

Propagandë e zezë

Англиски

black propaganda