Çmimi i Pulicerit

Çmimi amerikan, i cili konsiderohet si mirënjohja më e lartë në gazetari. Administrohet nga Universiteti Kolumbia në qytetin e Nju Jorkut. Atë e ka vendosur Xhozef Pulicer, një gazetar dhe botues hungaro-amerikan, që ka lënë një trashëgimi monetare në Universitetin Kolumbia pas vdekjes së tij në vitin 1911. Çmimet e para të Pulicerit janë ndarë më 4 qershor 1917, ndërsa në kohën tonë sot ndahen në muajin prill. Fituesit zgjidhen nga një bord i pavarur.

Anglisht

Pulitzer Prize