Çipfejk

Manipulim i lehtë i videos, zërit dhe imazhit me programe të thjeshta kompjuterike. Përzgjedhja e qëllimshme e sekuencave të caktuara të videos, ndikimi të mos tregohet se çfarë është thënë ose çfarë ka ndodhur në të vërtetë, në favor të atyre që e dëshirojnë shformimin e saj. Njëra prej formave është kur ndërhyhet tek shpejtësia e zërit, me qëllim që personi i cili flet të paraqitet në mënyrë të caktuar para publikut. Mënyrë tjetër e çipfejkut është dekontekstualizimi i përmbajtjes audiovizuale.

Maqedonisht

Чипфејк

Anglisht

Cheapfakes