Çat

Formë e komunikimit në internet.

Maqedonisht

Чат

Anglisht

chat