Zaping

Procesi i kalimit të shpejtë nga një kanal televiziv në tjetër me ndihmën e telekomandës, pa qëllim të caktuar ose me qëllim ruajtjen e historisë së programit.

Maqedonisht

Запинг

Anglisht

Zapping, Channelz apping